Học Tiếng Anh

Pull-in winding – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pull-in winding là gì?

Pull-in winding có nghĩa là Cuộn hút (máy khởi động)

  • Pull-in winding có nghĩa là Cuộn hút (máy khởi động).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cuộn hút (máy khởi động) Tiếng Anh là gì?

Cuộn hút (máy khởi động) Tiếng Anh có nghĩa là Pull-in winding.

Ý nghĩa – Giải thích

Pull-in winding nghĩa là Cuộn hút (máy khởi động)..

Đây là cách dùng Pull-in winding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pull-in winding là gì? (hay giải thích Cuộn hút (máy khởi động). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pull-in winding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pull-in winding / Cuộn hút (máy khởi động).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page