Học Tiếng Anh

Pull in – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pull in là gì?

Pull in có nghĩa là Ghé vào, tấp vào lề

  • Pull in có nghĩa là Ghé vào, tấp vào lề.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Ghé vào, tấp vào lề Tiếng Anh là gì?

Ghé vào, tấp vào lề Tiếng Anh có nghĩa là Pull in.

Ý nghĩa – Giải thích

Pull in nghĩa là Ghé vào, tấp vào lề..

Đây là cách dùng Pull in. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pull in là gì? (hay giải thích Ghé vào, tấp vào lề. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pull in là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pull in / Ghé vào, tấp vào lề.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Tolerance - Vĩnh Long Online