Học Tiếng Anh

Puckering – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Puckering là gì?

Puckering có nghĩa là (n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn

  • Puckering có nghĩa là (n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn Tiếng Anh là gì?

(n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn Tiếng Anh có nghĩa là Puckering.

Ý nghĩa – Giải thích

Puckering nghĩa là (n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn.

Đây là cách dùng Puckering. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Puckering là gì? (hay giải thích (n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Puckering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Puckering / (n) Làm dúm lại, làm nhăn, đường may nhăn. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cabana cloth - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page