Học Tiếng Anh

Pucker – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pucker là gì?

Pucker có nghĩa là (n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại

  • Pucker có nghĩa là (n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại Tiếng Anh là gì?

(n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại Tiếng Anh có nghĩa là Pucker.

Ý nghĩa – Giải thích

Pucker nghĩa là (n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại.

Đây là cách dùng Pucker. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pucker là gì? (hay giải thích (n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pucker là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pucker / (n) Nếp nhăn; làm nhăn, làm co lại. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  LT circuit - Vĩnh Long Online