Học Tiếng Anh

Protection of the Environment – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Protection of the Environment là gì?

Protection of the Environment có nghĩa là bảo vệ môi trường

  • Protection of the Environment có nghĩa là bảo vệ môi trường.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

bảo vệ môi trường Tiếng Anh là gì?

bảo vệ môi trường Tiếng Anh có nghĩa là Protection of the Environment.

Ý nghĩa – Giải thích

Protection of the Environment nghĩa là bảo vệ môi trường..

Đây là cách dùng Protection of the Environment. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Protection of the Environment là gì? (hay giải thích bảo vệ môi trường. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Protection of the Environment là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Protection of the Environment / bảo vệ môi trường.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Twill crepe - Vĩnh Long Online