Prop – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Prop là gì?

Prop có nghĩa là Thanh chống đứng giàn giáo

  • Prop có nghĩa là Thanh chống đứng giàn giáo
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thanh chống đứng giàn giáo Tiếng Anh là gì?

Thanh chống đứng giàn giáo Tiếng Anh có nghĩa là Prop.

Ý nghĩa – Giải thích

Prop nghĩa là Thanh chống đứng giàn giáo.

Đây là cách dùng Prop. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Prop là gì? (hay giải thích Thanh chống đứng giàn giáo nghĩa là gì?) . Định nghĩa Prop là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prop / Thanh chống đứng giàn giáo. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Crotch point - Vĩnh Long Online