Học Tiếng Anh

Prop shaft – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Prop shaft là gì?

Prop shaft có nghĩa là Trục truyền động (trục láp)

  • Prop shaft có nghĩa là Trục truyền động (trục láp).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Trục truyền động (trục láp) Tiếng Anh là gì?

Trục truyền động (trục láp) Tiếng Anh có nghĩa là Prop shaft.

Ý nghĩa – Giải thích

Prop shaft nghĩa là Trục truyền động (trục láp)..

Đây là cách dùng Prop shaft. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Prop shaft là gì? (hay giải thích Trục truyền động (trục láp). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Prop shaft là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Prop shaft / Trục truyền động (trục láp).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Catalytic hydrotreating - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page