Promotion – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Promotion là gì?

Promotion có nghĩa là (n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức

  • Promotion có nghĩa là (n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức Tiếng Anh là gì?

(n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức Tiếng Anh có nghĩa là Promotion.

Ý nghĩa – Giải thích

Promotion nghĩa là (n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức.

Đây là cách dùng Promotion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Promotion là gì? (hay giải thích (n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức nghĩa là gì?) . Định nghĩa Promotion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Promotion / (n) Quảng bá thương hiệu, thăng chức. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Curing cycle - Vĩnh Long Online