Promoter – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Promoter là gì?

Promoter có nghĩa là Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác

  • Promoter có nghĩa là Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác Tiếng Anh là gì?

Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác Tiếng Anh có nghĩa là Promoter.

Ý nghĩa – Giải thích

Promoter nghĩa là Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác..

Đây là cách dùng Promoter. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Promoter là gì? (hay giải thích Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Promoter là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Promoter / Chất hoạt hóa (hóa học) trong bộ xúc tác.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  "Ví" Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ