Học Tiếng Anh

Project management – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Project management là gì?

Project management có nghĩa là Quản lý công trình

  • Project management có nghĩa là Quản lý công trình
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Quản lý công trình Tiếng Anh là gì?

Quản lý công trình Tiếng Anh có nghĩa là Project management.

Ý nghĩa – Giải thích

Project management nghĩa là Quản lý công trình.

Đây là cách dùng Project management. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Project management là gì? (hay giải thích Quản lý công trình nghĩa là gì?) . Định nghĩa Project management là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Project management / Quản lý công trình. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Compulsory acquisition purchase - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page