Học Tiếng Anh

Profit – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Profit là gì?

Profit có nghĩa là Tiền lãi, lợi nhuận

  • Profit có nghĩa là Tiền lãi, lợi nhuận
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Tiền lãi, lợi nhuận Tiếng Anh là gì?

Tiền lãi, lợi nhuận Tiếng Anh có nghĩa là Profit.

Ý nghĩa – Giải thích

Profit nghĩa là Tiền lãi, lợi nhuận.

Đây là cách dùng Profit. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Profit là gì? (hay giải thích Tiền lãi, lợi nhuận nghĩa là gì?) . Định nghĩa Profit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Profit / Tiền lãi, lợi nhuận. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Một số từ vựng tiếng anh về thời tiết thông dụng

You cannot copy content of this page