Học Tiếng Anh

Productivity – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Productivity là gì?

Productivity có nghĩa là (n) Năng suất

  • Productivity có nghĩa là (n) Năng suất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Năng suất Tiếng Anh là gì?

(n) Năng suất Tiếng Anh có nghĩa là Productivity.

Ý nghĩa – Giải thích

Productivity nghĩa là (n) Năng suất.

Đây là cách dùng Productivity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Productivity là gì? (hay giải thích (n) Năng suất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Productivity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Productivity / (n) Năng suất. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Padding (quilting) - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page