Probability – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Probability là gì?

Probability có nghĩa là xác suất

  • Probability có nghĩa là xác suất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

xác suất Tiếng Anh là gì?

xác suất Tiếng Anh có nghĩa là Probability.

Ý nghĩa – Giải thích

Probability nghĩa là xác suất.

Đây là cách dùng Probability. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Probability là gì? (hay giải thích xác suất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Probability là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Probability / xác suất. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Parcel shelf speaker - Vĩnh Long Online