Học Tiếng Anh

Printing – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Printing là gì?

Printing có nghĩa là (n) Kỹ thuật in

  • Printing có nghĩa là (n) Kỹ thuật in
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kỹ thuật in Tiếng Anh là gì?

(n) Kỹ thuật in Tiếng Anh có nghĩa là Printing.

Ý nghĩa – Giải thích

Printing nghĩa là (n) Kỹ thuật in.

Đây là cách dùng Printing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Printing là gì? (hay giải thích (n) Kỹ thuật in nghĩa là gì?) . Định nghĩa Printing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Printing / (n) Kỹ thuật in. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Interior emulsified painting - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page