Học Tiếng Anh

Print screen – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Print screen là gì?

Print screen có nghĩa là (n) Màn hình in

  • Print screen có nghĩa là (n) Màn hình in
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Màn hình in Tiếng Anh là gì?

(n) Màn hình in Tiếng Anh có nghĩa là Print screen.

Ý nghĩa – Giải thích

Print screen nghĩa là (n) Màn hình in.

Đây là cách dùng Print screen. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Print screen là gì? (hay giải thích (n) Màn hình in nghĩa là gì?) . Định nghĩa Print screen là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Print screen / (n) Màn hình in. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Certificate Of Incorporation là gì và cấu trúc cụm từ Certificate Of Incorporation trong câu Tiếng Anh

You cannot copy content of this page