Học Tiếng Anh

Powertrain control modulei initialization – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Powertrain control modulei initialization là gì?

Powertrain control modulei initialization có nghĩa là Khởi tạo PCM

  • Powertrain control modulei initialization có nghĩa là Khởi tạo PCM.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khởi tạo PCM Tiếng Anh là gì?

Khởi tạo PCM Tiếng Anh có nghĩa là Powertrain control modulei initialization.

Ý nghĩa – Giải thích

Powertrain control modulei initialization nghĩa là Khởi tạo PCM..

Đây là cách dùng Powertrain control modulei initialization. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Powertrain control modulei initialization là gì? (hay giải thích Khởi tạo PCM. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Powertrain control modulei initialization là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Powertrain control modulei initialization / Khởi tạo PCM.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Fuel shutoff solenoid - Từ điển số