Học Tiếng Anh

Powertrain control module installation – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Powertrain control module installation là gì?

Powertrain control module installation có nghĩa là Cài đặt PCM

  • Powertrain control module installation có nghĩa là Cài đặt PCM.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cài đặt PCM Tiếng Anh là gì?

Cài đặt PCM Tiếng Anh có nghĩa là Powertrain control module installation.

Ý nghĩa – Giải thích

Powertrain control module installation nghĩa là Cài đặt PCM..

Đây là cách dùng Powertrain control module installation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Powertrain control module installation là gì? (hay giải thích Cài đặt PCM. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Powertrain control module installation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Powertrain control module installation / Cài đặt PCM.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cấu trúc và cách dùng It’s high time trong Tiếng Anh

You cannot copy content of this page