Học Tiếng Anh

Power sliding door control switch

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Power sliding door control switch là gì?

Power sliding door control switch có nghĩa là Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện

  • Power sliding door control switch có nghĩa là Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện Tiếng Anh là gì?

Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện Tiếng Anh có nghĩa là Power sliding door control switch.

Ý nghĩa – Giải thích

Power sliding door control switch nghĩa là Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện..

Đây là cách dùng Power sliding door control switch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Power sliding door control switch là gì? (hay giải thích Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Power sliding door control switch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Power sliding door control switch / Công tắc điều khiển cửa trượt sử dụng điện.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Armed insurrection - Vĩnh Long Online

Rate this post