Power roof opening panel setting update

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Power roof opening panel setting update là gì?

Power roof opening panel setting update có nghĩa là Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện

  • Power roof opening panel setting update có nghĩa là Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện Tiếng Anh là gì?

Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện Tiếng Anh có nghĩa là Power roof opening panel setting update.

Ý nghĩa – Giải thích

Power roof opening panel setting update nghĩa là Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện..

Đây là cách dùng Power roof opening panel setting update. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Power roof opening panel setting update là gì? (hay giải thích Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Power roof opening panel setting update là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Power roof opening panel setting update / Cập nhật các thông số cài đặt mở mui điện.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tham khảo thêm  Free Will là gì và cấu trúc cụm từ Free Will trong câu Tiếng Anh

Rate this post