Học Tiếng Anh

Pour point – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pour point là gì?

Pour point có nghĩa là điểm chảy

  • Pour point có nghĩa là điểm chảy
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

điểm chảy Tiếng Anh là gì?

điểm chảy Tiếng Anh có nghĩa là Pour point.

Ý nghĩa – Giải thích

Pour point nghĩa là điểm chảy.

Đây là cách dùng Pour point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Pour point là gì? (hay giải thích điểm chảy nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pour point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pour point / điểm chảy. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Conversion coating - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page