Học Tiếng Anh

Pour point – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pour point là gì?

Pour point có nghĩa là Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót)

  • Pour point có nghĩa là Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót) Tiếng Anh là gì?

Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót) Tiếng Anh có nghĩa là Pour point.

Ý nghĩa – Giải thích

Pour point nghĩa là Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót)..

Đây là cách dùng Pour point. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pour point là gì? (hay giải thích Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pour point là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pour point / Nhiệt độ thấp nhất mà dầu có thể chảy (rót).. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Rear wipers and washers - Vĩnh Long Online