Posttensioning – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Posttensioning là gì?

Posttensioning có nghĩa là (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông

  • Posttensioning có nghĩa là (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông Tiếng Anh là gì?

(apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông Tiếng Anh có nghĩa là Posttensioning.

Ý nghĩa – Giải thích

Posttensioning nghĩa là (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông.

Đây là cách dùng Posttensioning. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Posttensioning là gì? (hay giải thích (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông nghĩa là gì?) . Định nghĩa Posttensioning là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Posttensioning / (apres betonage) phương pháp kéo căng sau khi đổ bê tông. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Aluminum alloy - Vĩnh Long Online