Học Tiếng Anh

Post – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Post là gì?

Post có nghĩa là

  • Post có nghĩa là
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh có nghĩa là Post.

Ý nghĩa – Giải thích

Post nghĩa là .

Đây là cách dùng Post. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Post là gì? (hay giải thích nghĩa là gì?) . Định nghĩa Post là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Post / . Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  shirt - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page