Học Tiếng Anh

Post-contract services – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Post-contract services là gì?

Post-contract services có nghĩa là Dịch vụ sau hợp đồng

  • Post-contract services có nghĩa là Dịch vụ sau hợp đồng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Dịch vụ sau hợp đồng Tiếng Anh là gì?

Dịch vụ sau hợp đồng Tiếng Anh có nghĩa là Post-contract services.

Ý nghĩa – Giải thích

Post-contract services nghĩa là Dịch vụ sau hợp đồng.

Đây là cách dùng Post-contract services. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Post-contract services là gì? (hay giải thích Dịch vụ sau hợp đồng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Post-contract services là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Post-contract services / Dịch vụ sau hợp đồng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pressed rubber thread - Vĩnh Long Online