Học Tiếng Anh

Positive crankcase ventilation – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Positive crankcase ventilation là gì?

Positive crankcase ventilation có nghĩa là Hệ thống thông hơi cacte

  • Positive crankcase ventilation có nghĩa là Hệ thống thông hơi cacte.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống thông hơi cacte Tiếng Anh là gì?

Hệ thống thông hơi cacte Tiếng Anh có nghĩa là Positive crankcase ventilation.

Ý nghĩa – Giải thích

Positive crankcase ventilation nghĩa là Hệ thống thông hơi cacte..

Đây là cách dùng Positive crankcase ventilation. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Positive crankcase ventilation là gì? (hay giải thích Hệ thống thông hơi cacte. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Positive crankcase ventilation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Positive crankcase ventilation / Hệ thống thông hơi cacte.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Long term - Vĩnh Long Online