Học Tiếng Anh

Porosity – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Porosity là gì?

Porosity có nghĩa là /pɔːˈrɒs

  • Porosity có nghĩa là /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

/pɔːˈrɒs Tiếng Anh là gì?

/pɔːˈrɒs Tiếng Anh có nghĩa là Porosity.

Ý nghĩa – Giải thích

Porosity nghĩa là /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông).

Đây là cách dùng Porosity. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Porosity là gì? (hay giải thích /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Porosity là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Porosity / /pɔːˈrɒs.ə.ti/, độ xốp rỗng (của bê tông). Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Cotton piping - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page