Học Tiếng Anh

Pore – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pore là gì?

Pore có nghĩa là Lỗ nhỏ trên bề mặt

  • Pore có nghĩa là Lỗ nhỏ trên bề mặt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Lỗ nhỏ trên bề mặt Tiếng Anh là gì?

Lỗ nhỏ trên bề mặt Tiếng Anh có nghĩa là Pore.

Ý nghĩa – Giải thích

Pore nghĩa là Lỗ nhỏ trên bề mặt..

Đây là cách dùng Pore. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pore là gì? (hay giải thích Lỗ nhỏ trên bề mặt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pore là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pore / Lỗ nhỏ trên bề mặt.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Front door window control switch finish panel