Học Tiếng Anh

Poor performance – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Poor performance là gì?

Poor performance có nghĩa là  xếp loại học sinh kém

  • Poor performance có nghĩa là  xếp loại học sinh kém
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 xếp loại học sinh kém Tiếng Anh là gì?

 xếp loại học sinh kém Tiếng Anh có nghĩa là Poor performance.

Ý nghĩa – Giải thích

Poor performance nghĩa là  xếp loại học sinh kém.

Đây là cách dùng Poor performance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Poor performance là gì? (hay giải thích  xếp loại học sinh kém nghĩa là gì?) . Định nghĩa Poor performance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Poor performance /  xếp loại học sinh kém. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Starter relay - Vĩnh Long Online