Học Tiếng Anh

Polynosic rayon fibre – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Polynosic rayon fibre là gì?

Polynosic rayon fibre có nghĩa là (n) Xơ nhân tạo polynosic

  • Polynosic rayon fibre có nghĩa là (n) Xơ nhân tạo polynosic
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Xơ nhân tạo polynosic Tiếng Anh là gì?

(n) Xơ nhân tạo polynosic Tiếng Anh có nghĩa là Polynosic rayon fibre.

Ý nghĩa – Giải thích

Polynosic rayon fibre nghĩa là (n) Xơ nhân tạo polynosic.

Đây là cách dùng Polynosic rayon fibre. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Polynosic rayon fibre là gì? (hay giải thích (n) Xơ nhân tạo polynosic nghĩa là gì?) . Định nghĩa Polynosic rayon fibre là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Polynosic rayon fibre / (n) Xơ nhân tạo polynosic. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Isolator - Vĩnh Long Online