Polishing – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Polishing là gì?

Polishing có nghĩa là sự chà, đánh bóng

  • Polishing có nghĩa là sự chà, đánh bóng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

sự chà, đánh bóng Tiếng Anh là gì?

sự chà, đánh bóng Tiếng Anh có nghĩa là Polishing.

Ý nghĩa – Giải thích

Polishing nghĩa là sự chà, đánh bóng.

Đây là cách dùng Polishing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Polishing là gì? (hay giải thích sự chà, đánh bóng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Polishing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Polishing / sự chà, đánh bóng. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Caliper (n) - Vĩnh Long Online