Học Tiếng Anh

Plywood – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Plywood là gì?

Plywood có nghĩa là /ˈplaɪ

  • Plywood có nghĩa là /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn)
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

/ˈplaɪ Tiếng Anh là gì?

/ˈplaɪ Tiếng Anh có nghĩa là Plywood.

Ý nghĩa – Giải thích

Plywood nghĩa là /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn).

Đây là cách dùng Plywood. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Plywood là gì? (hay giải thích /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plywood là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plywood / /ˈplaɪ.wʊd/, gỗ dán (ván khuôn). Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Extraction - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page