Học Tiếng Anh

Pleiotropic – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pleiotropic là gì?

Pleiotropic có nghĩa là có tính chất đa tính trạng

  • Pleiotropic có nghĩa là có tính chất đa tính trạng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

có tính chất đa tính trạng Tiếng Anh là gì?

có tính chất đa tính trạng Tiếng Anh có nghĩa là Pleiotropic.

Ý nghĩa – Giải thích

Pleiotropic nghĩa là có tính chất đa tính trạng.

Đây là cách dùng Pleiotropic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Pleiotropic là gì? (hay giải thích có tính chất đa tính trạng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pleiotropic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pleiotropic / có tính chất đa tính trạng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page