Học Tiếng Anh

Pleat facing – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pleat facing là gì?

Pleat facing có nghĩa là (n) Đáp li, mặt đối nếp li

  • Pleat facing có nghĩa là (n) Đáp li, mặt đối nếp li
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Đáp li, mặt đối nếp li Tiếng Anh là gì?

(n) Đáp li, mặt đối nếp li Tiếng Anh có nghĩa là Pleat facing.

Ý nghĩa – Giải thích

Pleat facing nghĩa là (n) Đáp li, mặt đối nếp li.

Đây là cách dùng Pleat facing. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Pleat facing là gì? (hay giải thích (n) Đáp li, mặt đối nếp li nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pleat facing là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pleat facing / (n) Đáp li, mặt đối nếp li. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

3/5 - (2 bình chọn)
Tham khảo thêm  Dyestuff - Vĩnh Long Online