Học Tiếng Anh

Plaster ceiling panel – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Plaster ceiling panel là gì?

Plaster ceiling panel có nghĩa là Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống

  • Plaster ceiling panel có nghĩa là Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống Tiếng Anh là gì?

Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống Tiếng Anh có nghĩa là Plaster ceiling panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Plaster ceiling panel nghĩa là Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống.

Đây là cách dùng Plaster ceiling panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Plaster ceiling panel là gì? (hay giải thích Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plaster ceiling panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plaster ceiling panel / Trần chia panen lõm trên hoặc hạ xuống. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Thứ Tư Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.