Học Tiếng Anh

Planning – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Planning là gì?

Planning có nghĩa là (n) Kế hoạch

  • Planning có nghĩa là (n) Kế hoạch.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kế hoạch Tiếng Anh là gì?

(n) Kế hoạch Tiếng Anh có nghĩa là Planning.

Ý nghĩa – Giải thích

Planning nghĩa là (n) Kế hoạch..

Đây là cách dùng Planning. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Planning là gì? (hay giải thích (n) Kế hoạch. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Planning là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Planning / (n) Kế hoạch.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Pantograph - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page