Plain concrete – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Plain concrete là gì?

Plain concrete có nghĩa là bê tông không cốt thép, bê tông thường

  • Plain concrete có nghĩa là bê tông không cốt thép, bê tông thường
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

bê tông không cốt thép, bê tông thường Tiếng Anh là gì?

bê tông không cốt thép, bê tông thường Tiếng Anh có nghĩa là Plain concrete.

Ý nghĩa – Giải thích

Plain concrete nghĩa là bê tông không cốt thép, bê tông thường.

Đây là cách dùng Plain concrete. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Plain concrete là gì? (hay giải thích bê tông không cốt thép, bê tông thường nghĩa là gì?) . Định nghĩa Plain concrete là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Plain concrete / bê tông không cốt thép, bê tông thường. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Justify - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *