Học Tiếng Anh

Piston rod – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Piston rod là gì?

Piston rod có nghĩa là Thanh đẩy piston (ống nhún)

  • Piston rod có nghĩa là Thanh đẩy piston (ống nhún).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Thanh đẩy piston (ống nhún) Tiếng Anh là gì?

Thanh đẩy piston (ống nhún) Tiếng Anh có nghĩa là Piston rod.

Ý nghĩa – Giải thích

Piston rod nghĩa là Thanh đẩy piston (ống nhún)..

Đây là cách dùng Piston rod. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Piston rod là gì? (hay giải thích Thanh đẩy piston (ống nhún). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Piston rod là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Piston rod / Thanh đẩy piston (ống nhún).. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page