Học Tiếng Anh

Piles and caissons – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Piles and caissons là gì?

Piles and caissons có nghĩa là Cọc cừ và giếng chìm

  • Piles and caissons có nghĩa là Cọc cừ và giếng chìm
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Cọc cừ và giếng chìm Tiếng Anh là gì?

Cọc cừ và giếng chìm Tiếng Anh có nghĩa là Piles and caissons.

Ý nghĩa – Giải thích

Piles and caissons nghĩa là Cọc cừ và giếng chìm.

Đây là cách dùng Piles and caissons. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Piles and caissons là gì? (hay giải thích Cọc cừ và giếng chìm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Piles and caissons là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Piles and caissons / Cọc cừ và giếng chìm. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Auxiliary battery relay - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page