Pile shoe – Từ điển số

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pile shoe là gì?

Pile shoe có nghĩa là Phần bọc thép gia cố mũi cọc

  • Pile shoe có nghĩa là Phần bọc thép gia cố mũi cọc
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Phần bọc thép gia cố mũi cọc Tiếng Anh là gì?

Phần bọc thép gia cố mũi cọc Tiếng Anh có nghĩa là Pile shoe.

Ý nghĩa – Giải thích

Pile shoe nghĩa là Phần bọc thép gia cố mũi cọc.

Đây là cách dùng Pile shoe. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Pile shoe là gì? (hay giải thích Phần bọc thép gia cố mũi cọc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pile shoe là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pile shoe / Phần bọc thép gia cố mũi cọc. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Steel flush door - Vĩnh Long Online