Học Tiếng Anh

Picturesque – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Picturesque là gì?

Picturesque có nghĩa là (n) Tranh ấn tượng

  • Picturesque có nghĩa là (n) Tranh ấn tượng
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Tranh ấn tượng Tiếng Anh là gì?

(n) Tranh ấn tượng Tiếng Anh có nghĩa là Picturesque.

Ý nghĩa – Giải thích

Picturesque nghĩa là (n) Tranh ấn tượng.

Đây là cách dùng Picturesque. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Picturesque là gì? (hay giải thích (n) Tranh ấn tượng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Picturesque là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Picturesque / (n) Tranh ấn tượng. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Runner - Vĩnh Long Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.