Học Tiếng Anh

Physical – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Physical là gì?

Physical có nghĩa là Thuộc về vật chất

  • Physical có nghĩa là Thuộc về vật chất
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Thuộc về vật chất Tiếng Anh là gì?

Thuộc về vật chất Tiếng Anh có nghĩa là Physical.

Ý nghĩa – Giải thích

Physical nghĩa là Thuộc về vật chất.

Đây là cách dùng Physical. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Physical là gì? (hay giải thích Thuộc về vật chất nghĩa là gì?) . Định nghĩa Physical là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Physical / Thuộc về vật chất. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Interior lamp relay - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page