Vĩnh Long 24h

Phong trào Cần Vương – Sự kiện Lịch Sử.

Hàm Nghi (1871 –
1943)

Hàm Nghi là vua thứ tám triều Nguyễn, con của Kiến thái vương Nguyễn Phúc Hồng Cai, em ruột vua Kiến Phúc. Sau khi vua Kiến Phúc bị đầu độc chết, được đưa lên ngôi lúc 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi….

Rate this post
Tham khảo thêm  Vàng 14k là gì ? Giá vào 14k như thế nào trong năm 2021

You cannot copy content of this page