Phạm trù lịch sử là gì

, học viên đăng ký học

Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử? YOMEDIA

  • A. Vì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
  • B. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người.
  • C. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.
  • D. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A

Hàng hóa là một phạm trù lịch sửvì hàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.

Đáp án A. Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE

Rate this post
Tham khảo thêm  To Take Up One"S Time Up Là Gì @@? Câu Time'S Up Nghĩa Là Gì @@