Vĩnh Long 24h

Phạm Hồng Thái mưu sát toàn quyền Đông Dương tại Sa Diện

Lê Hồng Sơn (1899 –
1933)

Lê Hồng Sơn là nhà cách mạng chống Pháp, người hỗ trợ cho Phạm Hồng Thái trong kế hoạch mưu sát toàn quyền Đông Dương Méclanh. Ông tên thật Lê Văn Phan, còn có các bí danh: Lê Hưng Quốc, Võ Hồng Anh, Lê Tản Anh. Quê ông ở làng…

Rate this post
Tham khảo thêm  Cảm âm Người thầy năm xưa Khánh Ngọc | saotrucVN.com
You cannot copy content of this page