Petrochemical feedstocks – Vĩnh Long Online

, học viên đăng ký học

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Petrochemical feedstocks là gì?

Petrochemical feedstocks có nghĩa là nguyên liệu hóa dầu

  • Petrochemical feedstocks có nghĩa là nguyên liệu hóa dầu
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Dầu khí.

nguyên liệu hóa dầu Tiếng Anh là gì?

nguyên liệu hóa dầu Tiếng Anh có nghĩa là Petrochemical feedstocks.

Ý nghĩa – Giải thích

Petrochemical feedstocks nghĩa là nguyên liệu hóa dầu.

Đây là cách dùng Petrochemical feedstocks. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Dầu khí Petrochemical feedstocks là gì? (hay giải thích nguyên liệu hóa dầu nghĩa là gì?) . Định nghĩa Petrochemical feedstocks là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Petrochemical feedstocks / nguyên liệu hóa dầu. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Drive - Từ điển số