Học Tiếng Anh

Perborate bleaching – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Perborate bleaching là gì?

Perborate bleaching có nghĩa là (n) Sự tẩy trắng bằng peborat

  • Perborate bleaching có nghĩa là (n) Sự tẩy trắng bằng peborat
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự tẩy trắng bằng peborat Tiếng Anh là gì?

(n) Sự tẩy trắng bằng peborat Tiếng Anh có nghĩa là Perborate bleaching.

Ý nghĩa – Giải thích

Perborate bleaching nghĩa là (n) Sự tẩy trắng bằng peborat.

Đây là cách dùng Perborate bleaching. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Perborate bleaching là gì? (hay giải thích (n) Sự tẩy trắng bằng peborat nghĩa là gì?) . Định nghĩa Perborate bleaching là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Perborate bleaching / (n) Sự tẩy trắng bằng peborat. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Universal yarn counting - Vĩnh Long Online