Học Tiếng Anh

Pent-roof combustion chamber – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pent-roof combustion chamber là gì?

Pent-roof combustion chamber có nghĩa là Buồng cháy kiểu vát nghiêng

  • Pent-roof combustion chamber có nghĩa là Buồng cháy kiểu vát nghiêng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Buồng cháy kiểu vát nghiêng Tiếng Anh là gì?

Buồng cháy kiểu vát nghiêng Tiếng Anh có nghĩa là Pent-roof combustion chamber.

Ý nghĩa – Giải thích

Pent-roof combustion chamber nghĩa là Buồng cháy kiểu vát nghiêng..

Đây là cách dùng Pent-roof combustion chamber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pent-roof combustion chamber là gì? (hay giải thích Buồng cháy kiểu vát nghiêng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pent-roof combustion chamber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pent-roof combustion chamber / Buồng cháy kiểu vát nghiêng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  Braking - Vĩnh Long Online
You cannot copy content of this page