Học Tiếng Anh

Pent crown piston – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pent crown piston là gì?

Pent crown piston có nghĩa là Piston đầu vát nghiêng

  • Pent crown piston có nghĩa là Piston đầu vát nghiêng.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Piston đầu vát nghiêng Tiếng Anh là gì?

Piston đầu vát nghiêng Tiếng Anh có nghĩa là Pent crown piston.

Ý nghĩa – Giải thích

Pent crown piston nghĩa là Piston đầu vát nghiêng..

Đây là cách dùng Pent crown piston. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pent crown piston là gì? (hay giải thích Piston đầu vát nghiêng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pent crown piston là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pent crown piston / Piston đầu vát nghiêng.. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  reeling - Vĩnh Long Online

You cannot copy content of this page