Học Tiếng Anh

Peers – Vĩnh Long Online

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Peers là gì?

Peers có nghĩa là  các bạn cùng trang lứa

  • Peers có nghĩa là  các bạn cùng trang lứa
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục.

 các bạn cùng trang lứa Tiếng Anh là gì?

 các bạn cùng trang lứa Tiếng Anh có nghĩa là Peers.

Ý nghĩa – Giải thích

Peers nghĩa là  các bạn cùng trang lứa.

Đây là cách dùng Peers. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giáo dục Peers là gì? (hay giải thích  các bạn cùng trang lứa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Peers là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Peers /  các bạn cùng trang lứa. Truy cập Vĩnh Long Online để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
You cannot copy content of this page