Học Tiếng Anh

Pedal and bracket – Từ điển số

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Pedal and bracket là gì?

Pedal and bracket có nghĩa là Bàn đạp và giá bắt

  • Pedal and bracket có nghĩa là Bàn đạp và giá bắt.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bàn đạp và giá bắt Tiếng Anh là gì?

Bàn đạp và giá bắt Tiếng Anh có nghĩa là Pedal and bracket.

Ý nghĩa – Giải thích

Pedal and bracket nghĩa là Bàn đạp và giá bắt..

Đây là cách dùng Pedal and bracket. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Pedal and bracket là gì? (hay giải thích Bàn đạp và giá bắt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Pedal and bracket là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pedal and bracket / Bàn đạp và giá bắt.. Truy cập cdspvinhlong.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. CDSP Vĩnh Long là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post
Tham khảo thêm  D-pillar speaker - Vĩnh Long Online